LDD >> Job >> Udd. pædagog og pædagogiskassistent

Udd. pædagog og pædagogiskassistent

Udd. pædagog og pædagogiskassistentNu har du mulighed for en stilling i den private børnehave Hvidovregade.

Vi søger en uddannet pædagog på 32-34 timer (afhængig af lønindplacering) og en pædagogisk assistent (PAU) 37 timer.

Vi glæder os allerede og er spændte på hvilke dygtige og anerkendende mennesker vi kan tage imod.

Vi er en lille børnehave med et børnetal op til 36/39 og vi har 6 voksne, hvoraf de to er PAU uddannet og resten er uddannede pædagoger (I er del af opgørelsen), til at boltre sig med børnene. Vi er fordelt med to kvinder og to mænd.

Hvis I, sammen med os kan følge børnenes spor og brænder for deres trivsel, læring og udvikling, kan inddrage forældre i et tillidsfuldt forhold, hvor humor og jeres gode humør er i højsæde, er yderst fleksible og kan fungere i en travl og hyggelig hverdag og har lyst til at være i en gruppe af ansvarstagende og løsningsorienterede kollegaer der brænder for deres arbejde, så er denne stilling måske lige noget for dig?

Vores profil er at vi er en nærhedsinstitution, med en personalegruppe der arbejder refleksivt og prøver at dygtiggøre os ud fra devisen om livslang læring.

For os har børn og leg en værdi i sig selv og ligesom os ser I en styrke i forskelligheder.

Vi er godt i gang med arbejdet med ny styrket læreplan.

Hvis dette vinder genklang i dine ører så send en ansøgning til leder@bornehavehuset.dk.

Se vores hjemmeside www.bornehavehuset.dk for yderligere information.

Med venlig hilsen
Leder Milene Hansen
Hvidovregade 47
2650 Hvidovre

Pædagogisk grundlag:

  • Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

For at ansøge til dette job send dine informationer til leder@bornehavehuset.dk

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?