LDD >> Job >> Et fantastisk dagtilbud søger en fantastisk leder

Et fantastisk dagtilbud søger en fantastisk leder

Et fantastisk dagtilbud søger en fantastisk lederLøvehuset i Hørsholm er et integreret dagtilbud, der ligger i naturskønne omgivelser midt i byen. Medarbejderne i Løvehuset har et stort engagement og en høj pædagogisk faglighed. Løvehuset er et integreret dagtilbud med 26 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Lille af størrelse, men med et stort hjerte.

Vores kerneopgave: I Løvehuset skal alle børn trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del på sociale fællesskaber.

Løvehuset arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan som er udgangspunktet for vores pædagogiske praksis.

Løvehusets pædagogiske profil er omdrejningspunktet i valg af pædagogisk strukturerede temaer og emner; vi har blik for, at børnene skal bevæge sig hver dag og tilegne sig bevidsthed om egen krop, opleve udelivet på tæt hold, mærke jord under neglene og samtidig passe på vores natur og miljø.

I Løvehuset forstår vi læring som en proces, der foregår overalt i børnenes hverdagsliv set i forhold til tre læringsrum; aktiviteter planlagt af de voksne, rutinerne som udgør den daglige struktur samt børnekulturen, hvor børnenes egne aktiviteter og leg er i fokus. Vi har fokus på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer hvor inderum, uderum og udeliv har lige stor værdi.

I Løvehuset vægter vi samarbejde mellem stuen og forældre meget højt. Dette er med til at give børnene den største tryghed. I Løvehuset er kommunikation nøgleordet. Intet er for stort eller for småt til at kunne blive vendt. I hverdagen vægter vi børnene højst, men sikrer altid at forældrene får en kort orientering om barnets dag.

Dagtilbudslederen har ansvaret for, at huset fungerer i hverdagen. Du varetager den pædagogiske ledelse, personaleledelsen og den administrative ledelse, herunder økonomistyring i samarbejde med bestyrelsen.

Du skal sikre et godt dagligt samarbejde og dialog med forældrene, forældre kommunikation via Aula og sikre en motiveret og velfungerende personalegruppe.

Vi kan tilbyde:

 • En hverdag i et pædagogisk miljø, hvor alle betragtes som en vigtig del af fællesskabet, store som små.
 • Mulighed for at stå i spidsen for udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø.
 • En aktiv og engageret forældregruppe.
 • En gruppe fagligt engagerede medarbejdere, som arbejder løsningsorienteret, og som deltager i udviklingen af dagtilbuddet.
 • Support og sparring fra Løvehusets administrator LDD som har stærke faglige, pædagogiske og administrative kompetencer.

 

Vores forventninger til dig:

 • Du brænder for at sikre de yngste børns læring, trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder.
 • Du stiller krav til og har visioner for den pædagogiske kvalitet.
 • Du har ledererfaring og en pædagogisk uddannelse.
 • Du er tydelig og anerkendende.
 • Du har fokus på at involvere medarbejderne og styrke fællesskabsfølelsen i huset.
 • Du byder aktivt ind i samarbejdet med lederkolleger.
 • Du fremstår synlig og tydelig, bruger dit overblik og kan træffe beslutninger – også i pressede situationer.
 • Du har basisviden inden for administrativ ledelse og økonomistyring.

 

Vil du vide mere om jobbet som dagtilbudsleder i Løvehuset i Hørsholm, er du meget velkommen til at kontakte Formand Claus Fredholm på claus@fredholm.dk

Ansøgning samt CV sendes til claus@fredholm.dk

Ansættelse snarest muligt, vi holder løbende samtaler og ansætter, når den rette kandidat er fundet.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, ved ansættelse tages forbehold for kommunens endelige godkendelse.

Ved tilbud om ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Ansættelse er med forbehold for godkendelse fra Hørsholm Kommune i henhold til institutionens driftsoverenskomst.

For at ansøge til dette job send dine informationer til claus@fredholm.dk

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?