LDD >> Job >> Bullerup private Børnehave – søger pædagogisk leder

Bullerup private Børnehave – søger pædagogisk leder

Daglig pædagogisk leder til veldrevet privat børneinstitution i Odense

Da vores nuværende leder efter en lang karriere har valgt at drosle ned, søger Bullerup private Børnehave (BpB) en daglig pædagogisk leder, der både pædagogisk og ledelsesmæssigt går forrest, og vil være med til at føre den særlige ånd i BpB videre.

Der er rig mulighed for at sætte sit eget præg på institutionens kurs og udvikling i samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne.

Om Bullerup private Børnehave

Bullerup private Børnehave er en privat integreret institution, som ligger i bydelen Bullerup i Odenses nordøstligste hjørne. Vi rummer 59 børn fordelt på to børnehavestuer og én vuggestue. Vi har et engageret og utrolig dygtigt personale med lyst til børn, friluftsliv og bevægelse.

Bullerup private Børnehave er stiftet for 10 år siden af en forældregruppe. Den helt særlige pionerånd gennemsyrer institutionen i alt, hvad vi foretager os, hvor børnene er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør.

Institutionen tegnes af en forældrevalgt bestyrelse, som er arbejdsgiver for den daglige leder og souschefen.

Vores kerneværdier i BpB er at skabe trygge rammer for børnene, så de kan udvikle sig til harmoniske, kreative og sociale mennesker.

Vi søger at nå målet gennem det daglige pædagogiske arbejde, hvor institutionens fysiske rammer med velindrettede stuer, et stort og dejligt multirum, samt de skønne udendørsarealer i nærområdet, med legepladser, skov, mark og natur.

Det skal være sjovt, rart og trygt at være hos os for både børn og forældre. Vores nøgleord er nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende, dedikerede og forstående voksne.

Vores nye leder i BpB, skal stå i spidsen for en ledelse, som er lederen selv og en souschef. Lederen sætter den pædagogisk retning og har samtidigt det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar.

Lederen refererer til institutionens forældrevalgte bestyrelse. Det er lederens ansvar at sikre en stabil institution på alle fronter, der udvikler sig og forsat forbliver attraktiv for forældre og børn i nærområdet.

Stillingen er på fuldtid (37 timer). Lederen forventes at indgå i vagtplanen 10-12 timer om ugen.

Vi ønsker en leder…

…der udviser et stort engagement og har en empatisk lederstil, som kan lede institutionens medarbejdere og løfte dem både fagligt og personligt.

Dette indebærer personaleledelse, pædagogfaglige ambitioner og økonomisk administration. Du er samtidigt den, der tegner BpB udadtil.

Du er god til at netværke i den private institutionsverden og du viser nye forældre rundt og holder styr på pladstildelingen. Du ser forskellighed som en styrke, der kan bruges aktivt og formår gennem din ledelsesstil at sikre stabilitet, selv i perioder hvor du måske bliver udfordret som leder.

Vi forestiller os, at du besidder følgende kompetencer

 • Pædagogisk uddannelse (krav)
 • Ledelsesmæssig erfaring er en fordel men ikke et krav. Har du den rette personlighed og går du rundt med en leder i maven, så er du måske den vi leder efter.
 • Du kender den pædagogiske værktøjskasse indgående og forstår at gå forrest i at implementere nye retningslinjer og lovgivning i institutionen.
 • Du formår at træde i karakter og samle medarbejderne i udfordrende situationer.
 • Du er ambitiøs, men har samtidigt en udpræget inddragende ledelsesstil, hvor du lytter til andre inden beslutninger træffes. Forventningsafstemning er et værktøj, som du mestrer.
 • Du stiller krav til dig selv og dine medarbejdere – med det primære formål, at udfordre og udvikle medarbejderne fagligt og personligt.


Som person kan du

 • Kommunikere tydeligt med medarbejdere, forældre, børn og bestyrelse.
 • Motivere, inspirere og arbejde inddragende i det daglige.
 • Lytte og sparre, både på det personlige og faglige plan.
 • Bringe det bedste frem i medarbejderne gennem tillid, medansvar og anerkendelse.
 • Skære igennem og træffe de nødvendige beslutninger, også når det er svære beslutninger.

Vi tilbyder

 • Muligheden for at få det overordnede ansvar for pædagogik, personale og økonomi.
 • Veldrevet og højt respekteret institution med en solid økonomi og en helt særlig pionerånd.
 • En forældregruppe der meget aktivt tager del i institutionens aktiviteter
 • Løn efter erfaring og kvalifikationer, samt mulighed for relevant efteruddannelse efter aftale.

Ansættelsesprocedure

Har du spørgsmål til ansættelsesproceduren, stillingen eller institutionen skal du kontakte bestyrelsens næstformand Henrik L. Høj Wiingreen på telefon 24 61 96 67. Du kan også læse mere om vores institution på bullerup-private.dk.

Er du den person, vi søger, og har du lyst til nye udfordringer, så søg jobbet via knappen ”Søg jobbet online” her på Jobindex senest søndag den 18. november 2018.
Du bedes, udover ansøgningen, vedlægge CV og bevis for uddannelse samt eventuel lederuddannelse mv.

Bullerup private Børnehave benytter Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) som administrator. En repræsentant for LDD vil deltage i ansættelsesforløbet.

Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen den 1. januar 2019 – eller efter nærmere aftale.

Første ansættelsessamtale afholdes torsdag den 22. november. Anden ansættelsessamtale tirsdag den 27. november.

Ved anden samtalerunde vil ansøger blive bedt om at tage en personanalyse. Efter anden samtalen indhenter vi referencer ud fra ansøgers referenceliste – referenceliste er et krav.

 

For at ansøge til dette job send dine informationer til aok@ldd.dk

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?