LDD >> # Konfliktvejledning >> Selvejende daginstitutioner og blokade

Selvejende daginstitutioner og blokade

Hvad gør en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune, hvis der laves blokade af institutionen?

 

LDD har indenfor den seneste uge haft en del henvendelser i forhold til, hvordan I skal forholde jer, hvis institutionen udsættes for en ulovlig blokade i forbindelse med en eventuel kommen konflikt.

Vi går naturligvis ikke ud fra, at bestyrelsesmedlemmer hverken opfordrer, tager initiativ til eller deltager i blokade af institutionen.

Det vil vi i hvert fald kraftigt fraråde, idet bestyrelsesmedlemmer i en selvejende institution har en særlig position via driftsoverenskomst, arbejdsgiveransvar m.v. som gør, at positionen er en del anderledes end f.eks. forældrebestyrelsesmedlemmer i de kommunale institutioner.

Hvis bestyrelsen på nogen måde er direkte eller indirekte aktiv i forhold til blokade af institutionen, misligholdes aftalen med kommunen, som så kan opsige aftalen, og i yderste konsekvens vil kunne kræve institutionen lukket.

En bestyrelse (ikke at forveksle med en forældrebestyrelse) i en selvejende institution, har arbejdsgiveransvar. Det, at være arbejdsgiver har den særlige konsekvens, at hvis bestyrelsesmedlemmer direkte eller indirekte medvirker til blokade af institutionen, således at det ansatte personale (som ikke er omfattet af den varslede strejke/lockout) ikke kan komme på arbejde, vil det blive betragtet som en særskilt ulovlig lockout, og deltagelse vil kunne medføre en bod til det enkelte bestyrelsesmedlem.

Ledelsen/bestyrelsen har særlige roller, hvis det tilbageværende personale, som ikke er lockoutet, bliver forhindret adgang til institutionen på grund af blokade.

Ledelsen/bestyrelsen skal gøre sit yderste for at forsøge at holde institutionen åbent i tilfælde af blokade. Dog anbefaler vi på ingen måde, at lederen/bestyrelsen går i konflikt med evt. blokadevagter. I nogle tilfælde står blokadevagterne blot ved institutionen, og der er fri adgang for børn og personale, hvorimod det i andre tilfælde ikke vil være muligt for personalet at passere blokadevagterne og dermed komme ind i institutionen. Medfører blokaden, at det ikke er muligt at komme ind i institutionen og passe børnene, skal lederen omgående sørge for at informere bestyrelsen og kommunen om situationen.

Ledelsen skal i samarbejde med bestyrelsen vurdere situationen og sikre hurtig information til alle institutionens forældre om den ændrede driftssituation, og hvordan yderligere opdatering kan skaffes (evt. via institutions hjemmeside).

Hvis der er blokade, skal personalet møde på arbejde til deres normale arbejdstid. Kan de ikke få adgang til institutionen pga. blokaden, skal de instrueres om, at de skal kunne tilkaldes med kort varsel, hvis blokaden ophæves. Personalet, som bliver berørt af en evt. blokade bør kontakte deres faglige organisationer for yderligere oplysninger omkring deres situation.

Såfremt der er tvivl eller yderligere spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte teamchef Merete Langeskov Madsen via mail: mem@ldd.dk

16. april 2018

Merete Langeskov Madsen

Danske Daginstitutioner

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?