LDD >> Rekrutterings sikring

Rekrutterings sikring

Rekrutterings sikringLDD´s Rekrutterings Sikring  er et tilbud til jer som institution/bestyrelse/ansættelsesudvalg der ønsker at blive aflastet, støttet og hjulpet i processen med ansættelse af ny institutionsledelse, og samtidig sikre sig imod økonomiske overraskelser.

Der er mange aspekter at være opmærksom på når der skal ansættes ny ledelse:

 • Hvilke kvalifikationer og kompetencer ønsker vi den nye leder skal have.
 • Er der tale om en leder der skal være administrativt funderet og udelukkende have denne funktion – eller skal det være en leder, der også deltager i det daglige pædagogiske arbejde og som dermed har mindre fokus/tid på administrativt arbejde.
 • Hvilken profil ønsker vi i institutionen ud fra sammensætningen af personale, bestyrelse, børn mv.
 • Er der erfaringer eller forhold der ønskes fremhævet, da disse er unikke for præcis jeres institution osv. osv.

Listen over punkter man skal have ”in mente” er lang – og husker man at få alt med når det kommer til stykket i f.eks. stillingsannoncen og efterfølgende interview?

Er bestyrelsen og/eller ansættelsesudvalget ”klædt ordentlig på” til at håndtere rekrutteringsforløbet og afholdelse af interview?

Vores erfaringer siger, at det langt fra er alle der sidder i bestyrelsen / ansættelsesudvalget der har prøvet at ansætte personale før – og langt færre der har prøvet at ansætte ledere.

Er man f.eks. opmærksom på den nye persondatalovgivning, der i værste fald kan udløse bøder på mange hundrede tusind kroner såfremt den ikke overholdes?

Rekrutterings sikringBrug LDD`s Rekrutterings Sikring så I som bestyrelse/institution undgår økonomiske overraskelser, kan få bistand, blive aflastet, få hjælp og råd og vejledning til at klare ansættelsen af jeres nye leder.

Med LDD i ryggen får I kvalificerede erfarne konsulenter der hjælper, sparrer, aflaster, råder og arbejder for at sikre bedst mulige ansættelsesforløb af ledelse, fra start til slut.

Hvad indeholder denne ordning:

 • Indledende møde med bestyrelsen/udvalget.
 • Gennemgang af, og rådgivning til, bestyrelsens/udvalgets udkast til stillingsopslag. Eller forslag fra LDD til stillingsopslag.
 • Stillingsopslag på Jobindex (gælder 1 stk. profilannonce u/CV-match).
 • Modtagelse og screening af indsendte ansøgninger og CV´er samt hjælp til udvælgelse af kandidater.
 • Fremsendelse af bekræftelser til ansøgere om modtagelse af ansøgning.
 • Deltagelse i 1. og 2. samtale med kandidater.
 • Hjælp til indhentning af referencer som støtte til beslutningen om valg af endelig kandidat.
 • Foretage personanalyse af kandidater til 2. samtale, samt fremsendelse af resultatet.
 • Rådgivning til endelige afgørelse af valget af ny leder.
 • Afklaring af lønniveau / lønforhandling.
 • Kontraktudkast udarbejdes til bestyrelsen/ansættelsesudvalgets godkendelse.
 • Den endelige kontrakt afsendes til underskrift hos kandidaten.
 • Fremsendelse af afslag til resterende del af ansøgere.
 • Afsluttende møde med bestyrelsen/udvalget om forløbet for ansættelsen.
 • Opfølgende møde med hhv. ny leder samt bestyrelsen/udvalget efter 1-2 måneders ansættelse.

Rekrutterings sikringDet er vigtigt at nævne, at den endelige beslutning omkring valget af ny ledelse udelukkende kan og skal tages af bestyrelsen/udvalget – men LDD er med i hele processen og aflaster bestyrelsen/udvalget for store dele af det praktiske arbejde, samt stiller sine kompetencer indenfor HR og rekruttering til rådighed både før, under og efter rekrutteringsforløbet.

Hvis det ønskes tager LDD ligeledes meget gerne løbende møder med bestyrelsen og lederen efter endt rekrutteringsforløb, for at sikre det fremtidige samarbejde og komme eventuelle problemer i ansættelsen i forkøbet.

Rekrutterings sikringPersonanalyse

Som en ekstra hjælp til vurderingen af en ny ledelse, kan I vælge at få udarbejdet en personanalyse af de kandidater som I ønsker at gå videre med til 2. samtale.

Personanalysen kan være med til at give et billede af hvordan kandidaten (angiveligt) reagerer i nedenstående situationer:

 • Kritisk holdning til andre.
 • Forståelse for andre.
 • Nøgtern vurderingsevne.
 • Nysgerrighed og selvbestemmelse.
 • Behov for faste rammer og kontrol.

Indenfor hvert af de 5 punkter vil der være en kort beskrivelse af kandidaten – set ud fra analysens tolkninger på de stillede spørgsmål i personanalysen (40 spørgsmål – varighed max 10 min.).

Som en del af Rekrutterings Sikringen kan den enkelte institution/leder tillige gøre brug af personanalysedelen ved ansættelse af pædagoger eller andre medarbejdergrupper, uden yderligere omkostninger, såfremt det måtte ønskes.

Analysen skal ses som et støtteværktøj, men bør/må ikke stå alene som endelig vurdering til valg af kandidat.

Hvad koster det?

Den årlige pris udgør for 2018 kr. 4.250,- pr. institution og kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Til sammenligning kan et rekrutteringsforløb, der købes hos private aktører indenfor ledelses rekruttering, typisk ligge mellem kr. 45.000,- og kr. 80.000,-.

Rekrutterings sikring

Ordningen hos LDD indebærer at I trygt kan ”overdrage” det administrative arbejde til os, og dermed sikre at I kommer igennem hele processen på en professionel måde, og at alle ansættelsesretlige regler, tillige med behandling af følsomme data bliver overholdt.

Alle omkostninger er indeholdt i den årlige sikringspakke, herunder konsulenttjeneste, udarbejdning af stillingsannonce, indrykning af stillingsannonce på Jobindex, gennemføre og udarbejde personanalyse, gennemføre lønforhandlinger, møder/samtaler incl. kørsel, samt opfølgende møder med bestyrelse og kandidat (ny leder).

Som en ekstra fordel kan institutioner, der er med i sikringsordningen, indrykke alle jobannoncer som for eksempel pædagoger, medhjælper oa. på Jobindex med en rabat på 40% af listeprisen. Annoncen leveres til LDD, så sætter vi den på.

Ønsker man at benytte Sikringsaftalen skal denne være tegnet minimum 3 måneder inden den kan tages i brug. Aftalen kan benyttes ubegrænset.

Tegnes Sikringsaftalen, og har man samtidig hele BestyrelsesCare pakken (Bestyrelses- og kriminalitetsforsikring, Retshjælpsforsikring og Cyber Crime forsikringen) yder LDD en rabat på kr. 1.000,- på Sikringsaftalen så denne kun koster kr. 3.250,- årligt, og samtidig bortfalder den normale karensperiode på de 3 måneder.

Rekrutterings sikringVed spørgsmål ring til vores konsulent Johnny Jørgensen på tlf.: 71 96 34 99 – eller send en mail på: JOJ@LDD.DK og book et møde for at høre mere uddybende om Rekrutterings Sikring.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?