LDD >> Events >> Temadag 2021 for ledere i private og selvejende institutioner – København

Temadag 2021 for ledere i private og selvejende institutioner – København

Starts in

21-09-2021 9:00 / 15:00

Temadag 2021 for ledere i private og selvejende institutioner - København


Kære leder!

Igennem det seneste år har COVID-19 påvirket dagsordenen for lederrollen og dermed udfordret lederopgaven. Dette har dog ikke ændret på behovet for, at man som leder hele tiden skal være opmærksom på ledelsesopgaverne i form af personaleledelse, kommunikation, personalekultur mv.

Som leder er det vigtigt at have fokus på, hvilke strategier man sætter sig for lederrollen, hvad angår opbygning af et godt arbejdsmiljø for lederen og med øje for inddragelse og motivation af institutionens medarbejdere.

Det er vigtigt som leder at have en tydelig afklaring af samspillet med bestyrelsen ift. at være den daglige leder samt få tydeliggjort og være bevidst om, hvor vigtigt det er ikke at gøre bestyrelsen operativ og undgå, at bestyrelsen inddrages i sagsbehandling.

I LDD’s konsulentfunktion oplever vi, at I ledere ofte kontakter os med afsæt i blandt andet disse overvejelser. Vi ser, at mange ledere kommer til at handle på ”bagkant” og derfor utilsigtet bliver unødigt pressede og indimellem føler sig udsat for et vist forventningspres fra forældre, medarbejdere, bestyrelse mv. Et pres, som man ikke er forberedt på eller kan forventes at skulle kunne indfri. Selv erfarne ledere, med mange års ledelseserfaring, kan blive overrumplet af disse udfordringer.

Vi ser dygtige ledere, som ikke er opmærksomme på at sikre ledelse i dens forskellige former, og som lige pludselig kan opleve sig isoleret ift. personalegruppen. Ledere som, uden at de selv opdager det, oplever, at personalet begynder at tage selvledelse, og at man som leder har svært ved at slå igennem som ansvarlig for den faglige del.

På den baggrund har vi planlagt en række identiske temadage for ledere i de institutioner, som LDD administrerer med løn og regnskab.

Programmet tager afsæt i ovenstående og er sammensat således:

Program

09.00-09.30      Ankomst og morgenmad

09.30-10.00      Velkomst og præsentation af rammesætningen for dagen

10.00-11.00       At sætte sin ledelse i og på spil v/Dorthe Filtenborg

Oplægget perspektiverer, hvordan   man kan rammesætte sin egen ledelse og arbejde med distribueret ledelse herunder lede gennem andre samt, hvordan kommunikation og forskellige former for kritik og feedback spiller ind som ledelsesredskaber. Der stilles også skarpt på vinkler omhandlende personalekulturen.

11.00-11.30       Pause med tid til at netværke

11.30-12.30      Personaleledelse og det psykiske arbejdsmiljø v/Charlotte Henriksen

Oplægget vil relatere til de udfordringer, der kan være i forhold til ledelse og det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan kan man som strategisk leder sætte kursen for kommunikation, rolleafklaring og værdiskabelse? Hvilke ledelsesredskaber kan bruges? Hvordan medinddrages og motiveres medarbejderne? Alt sammen i en kultur, hvor også lederens psykiske arbejdsmiljø tilgodeses.

12.30-13.30      Frokost hvor der også er tid til at netværke over frokosten

13.30-14.30      Lederen som personaleleder i samspil med og relation til bestyrelsen v/Steen Sterndorf

Fokus på lederen som bestyrelsens repræsentant i dagligdagen og samspillet med bestyrelsen i denne sammenhæng. Hvordan sætter lederen dagsordenen ift. informationer til bestyrelsen? Hvilket informationsniveau er nødvendigt? Hvilke informationer skal bestyrelsen have, eller hvor meget skal de inddrages i ledelsesmæssige overvejelser? Hvordan skabes en kultur, hvor lederen er proaktiv, og samtidigt indirekte leder bestyrelsen med udgangspunkt i lederens egen ledelsesposition.

14.30-14.45       Kaffepause med tid til at netværke

14.45-15.00       Afrunding på dagen

15.00                 Programmet slutter

Undervisere

Dorthe Filtenborg, Charlotte Henriksen og Steen Sterndorf, alle fra LDD.

Afholdes/sted

MBK kursuscenter
Pilestræde 61
1112 København K

 Målgruppe

Temadagene er planlagt for ledere, og hver temadag har et begrænset antal pladser. Hver institution forventes at deltage.

Da vi erfaringsmæssigt ved, at der på flere af dagene kan være stor søgning, bliver temadagene besat efter først til mølle-princippet. Dog har ledere i institutioner, der er er i fuld administration hos LDD, fortrinsret, herefter ledere i institutioner, der er i delvis administration, efterfulgt af ledere i institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og sidst øvrige.

Pris

Prisen for deltagelse er kr. 150,00 for ledere af institutioner, som er i fuld administration hos LDD. Øvrige kan deltage i det omfang, der er ledige pladser, og til en pris af kr. 850,00.

Alle priser er ekskl. moms.

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?