LDD >> Events >> Bestyrelseskursus – Private institutioner – Næstved

Bestyrelseskursus – Private institutioner – Næstved

Starts in

07-06-2022 17:30 / 21:00

Bestyrelseskursus - Private institutioner - Næstvedhttps://ldd.dk/bestyrelseskursus-private-institutioner-naestved-07-06-2022/

Kære institutioner og bestyrelse

Efter en lang tid præget af COVID-19 pandemien, oplever vi stor søgning til vores bestyrelseskurser, hvoraf flere i efteråret hurtigt blev lukket for yderligere tilmeldinger.

For Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, LDD er disse kurser noget vi prioriterer højt, hvorfor vi nu atter er kan tilbyde en række bestyrelseskurser specielt rettet mod private eller selvejende institutioner, og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen samt tilmelde jer.

I institutionerne holdes der bestyrelsesvalg hen over hele året, og dermed kommer der løbende nye bestyrelsesmedlemmer. Det er, som bestyrelsesmedlem, vigtigt at have overblik over, hvilke kompetencer, rettigheder og forpligtelser bestyrelsesmedlemmer i en privat eller selvejende institution har, og det kan være svært at forholde sig til, hvem der bestemmer hvad, hvorfor og hvordan. Nu er der mulighed for at sikre, at bestyrelsen får den korrekte, relevante og vigtige introduktion til bestyrelsesarbejdet og dets rammer. Dette og meget mere bliver rundet på kurserne.

Vi opfordrer til, at bestyrelsen sammen med ledelsen deltager i kurserne, så bestyrelsen altid er klædt ordentlig på til opgaven samt løbende opdateres ift. bestyrelsesarbejdets rammer mv.

Vær opmærksom på, at kurserne har fokus efter, om de er beregnet på privat drevne institutioner eller selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen. I mange tilfælde kan man dog også få udbytte af kurset, selvom det måske ikke lige netop er rettet mod den type institution, man kommer fra. Dog skal man være opmærksom på, at kurserne i hovedtræk vil omtale den målgruppe der er for kurset.

Afholdes på:

Hotel Kirstine
Købmagergade 20
4700 Næstved

Program

Kurset giver inspiration til et positivt og struktureret bestyrelsesarbejde, hvor afklaring af kompetenceområder giver bestyrelsesmedlemmerne et godt afsæt til at deltage i bestyrelsens arbejde. Kurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende/private daginstitutioner
 • Lovgivningens rammer
 • Bestyrelsens samarbejde og samspil med den daglige ledelse
 • Vedtægtens betydning og status mv.
 • Tavshedspligt; Hvorfor og hvordan?
 • Forskellen mellem ”principper” og ”konkrete handlinger”
 • Arbejde både politisk og sagsorienteret, hvor det er relevant
 • Bestyrelsens ansvar som virksomhedens politiske niveau ift. at have en operationel ledelse
 • Samarbejde med udgangspunkt i de enkelte medlemmers kompetencer
 • Målrettet anvendelse af bestyrelsesmøderne
 • Inspiration til at få skabt en god mødekultur

 

Tidsplan

17.30-18.15       Spisning

18.15                 Kursus – afbrudt af kort kaffepause

21.00                 Kurset slutter

Deltagerne er velkomne til at medbringe institutionens vedtægter, driftsaftale/godkendelsesskrivelse, bestyrelsens forretningsorden mv. til kurset.

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og andre interesserede i bestyrelsesarbejdet i private og selvejende daginstitutioner.

Kursusmateriale

Der udleveres kopi af bl.a. de anvendte plancher.

Pris

For medlemmer af Danske Daginstitutioner: kr. 425,00 pr. pers. inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 695,00 inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding

Skal ske via hjemmesiden under kurser/aktiviteter – Tilmeldingen er bindende.
(Skriv gerne alle deltagere på én tilmelding/blanket)

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, tlf. 32 95 32 30

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er fastsat af hensyn til at aftaler med kursusstedet kan overholdes. Pladser besættes efter ”først til mølle” -princippet, dog har institutioner, der er er i fuld administration hos LDD, fortrinsret, herefter institutioner, der er i delvis administration, efterfulgt institutioner med almindeligt medlemskab af LDD og sidst øvrige.

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?