LDD >> Events >> Bestyrelseskursus – Private daginstitutioner – Rønne

Bestyrelseskursus – Private daginstitutioner – Rønne

Starts in

04-11-2021 17:30 / 21:00

Bestyrelseskursus - Private daginstitutioner - Rønne


Kære institutioner og bestyrelse

2020/21 blev specielle, med COVID-19 pandemien, som betød reducerede og aflyste bestyrelseskurser i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, LDD.

Vi er nu atter klar med en række bestyrelseskurser specielt rettet mod private eller selvejende institutioner klar, og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen samt tilmelde jer.

Institutionerne holder valg til bestyrelsen hen over hele året, og dermed kommer der løbende nye bestyrelsesmedlemmer. Det er, som bestyrelsesmedlem, vigtigt at have overblik over, hvilke kompetencer, rettigheder og forpligtelser bestyrelsesmedlemmer i en privat eller selvejende institution har, og det kan være svært at forholde sig til, hvem der bestemmer hvad, hvorfor og hvordan. Nu er der mulighed for at sikre, at bestyrelsen får den korrekte, relevante og vigtige introduktion til bestyrelsesarbejdet og dets rammer. Dette og meget mere bliver rundet på kurserne.

Vi opfordrer til, at bestyrelsen sammen med ledelsen deltager i kurserne, så bestyrelsen altid er klædt ordentlig på til opgaven samt løbende opdateres ift. bestyrelsesarbejdets rammer mv.

Vær opmærksom på, at kurserne har fokus efter, om de er beregnet på privat drevne institutioner eller selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen. I mange tilfælde kan man dog også få udbytte af kurset, selvom det måske ikke lige netop er rettet mod den type institution, man kommer fra. Dog skal man være opmærksom på, at kurserne i hovedtræk vil omtale den målgruppe der er for kurset.

Sted

Hotel GSH
Strandvejen 79
3700 Rønne

Program

Kurset giver inspiration til et positivt og struktureret bestyrelsesarbejde, hvor afklaring af kompetenceområder giver bestyrelsesmedlemmerne et godt afsæt til at deltage i bestyrelsens arbejde. Kurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Introduktion til bestyrelsesarbejdet i selvejende/private daginstitutioner
 • Lovgivningens rammer
 • Bestyrelsens samarbejde og samspil med den daglige ledelse
 • Vedtægtens betydning og status mv.
 • Tavshedspligt; Hvorfor og hvordan?
 • Forskellen mellem ”principper” og ”konkrete handlinger”
 • Arbejde både politisk og sagsorienteret, hvor det er relevant
 • Bestyrelsens ansvar som virksomhedens politiske niveau ift. at have en operationel ledelse
 • Samarbejde med udgangspunkt i de enkelte medlemmers kompetencer
 • Målrettet anvendelse af bestyrelsesmøderne
 • Inspiration til at få skabt en god mødekultur

 

Tidsplan

17.30-18.15       Spisning
18.15                 Kursus – afbrudt af kort kaffepause
21.00                 Kurset slutter

Deltagerne er velkomne til at medbringe institutionens vedtægter, driftsaftale/godkendelsesskrivelse, bestyrelsens forretningsorden mv. til kurset.

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og andre interesserede i bestyrelsesarbejdet i private og selvejende daginstitutioner.

Kursusmateriale

Der udleveres kopi af bl.a. de anvendte plancher.

Pris

For medlemmer af Danske Daginstitutioner: kr. 395,00 pr. pers. inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 595,00 inkl. en middagsret med 1 øl/vand, kaffe samt kursusmateriale.

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding

Skal ske via hjemmesiden LDD.DK under kurser/aktiviteter – Tilmeldingen er bindende.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, tlf. 32 95 32 30 eller via hjemmesiden WWW.LDD.DK.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er fastsat af hensyn til at aftaler med kursusstedet kan overholdes. Pladser besættes efter ”først til mølle” -princippet, dog har institutioner, der er medlem af LDD, fortrinsret.

Skulle tilmeldingsfristen være overskredet – så ring til Christina Christiansen på tlf. 2441 0902 – og hør, om der er ledige pladser!

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?