LDD >> Events >> Den styrkede pædagogiske læreplan version 2.0 – Odense den 15.09.2022

Den styrkede pædagogiske læreplan version 2.0 – Odense den 15.09.2022

Starts in

15-09-2022 9:00 / 12:00

Den styrkede pædagogiske læreplan version 2.0 - Odense den 15.09.2022

Landsdækkende kursus fra LDD

Den styrkede pædagogiske læreplan version 2.0

Underviser: Dorthe Filtenborg, Pædagogisk Udviklingskonsulent, LDD

Målgruppe: ledere, pædagoger, faglige fyrtårn.

Rammesætning for kurset

Den styrkede pædagogiske læreplan har i sit grundlag flere fokuspunkter, der retter sig mod opbygning og vedligehold af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.

Leg og læring, læringsmiljøer med høj kvalitet, styrket samarbejde med forældrene, fokus på børn i udsatte positioner, inddragelse af børnenes perspektiver omkring selv- og medbestemmelse, overgange og sammenhæng i børns hverdagsliv og meget mere.

Alt dette kalder på en høj grad af faglighed herunder faglig ledelse, der blandt andet handler om at stille skarpt på organisering, facilitering, fokus på det formelle møderum og de pædagogiske processer m.m. Både faglighed og ledelse af faglighed er to væsentlige elementer, når den styrkede pædagogiske læreplan skal implementeres og omsættes til konkret pædagogisk praksis samt evalueres. Alle dagtilbud har en lokal styrket pædagogisk læreplan, der (ved lov) skal være offentliggjort siden sommeren 2021. Mange dagtilbud har faglige fyrtårne, der oftest er pædagoger, som har gennemgået en særlig (op)kvalificering indenfor den styrkede pædagogiske læreplan og skal bidrage til en understøttelse af den faglige ledelse, som lederen har ansvaret for.

I LDD har vi igennem det sidste år oplevet en stigning i henvendelser fra vores Medlemsinstitutioner, der fx er udfordret af, at de faglige fyrtårne skifter arbejdsplads og heraf mistes en vigtig funktion, eller implementeringen af den lokale læreplan er vanskelig, fordi personalets ejerskab for læreplanen ikke er helt på plads eller opbygningen af evalueringskulturen opleves svær. Der kan kort sagt være mange udfordringer og vanskeligheder, det enkelte dagtilbud står med i forhold til de processer, der er omkring implementering og evaluering af den nedskrevne læreplan.

Derfor tilbyder LDD`s pædagogiske udviklingskonsulent, Dorthe Filtenborg, nu et ”brush-up-kursus”, som vi har valgt at kalde ”Den styrkede pædagogiske læreplan version 2.0”. På dette kursus vil deltageren få mulighed for at få genopfrisket, hvad den nationale rammesætning omkring den styrkede pædagogiske læreplan stiller af konkrete krav til dagtilbuddet. Det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tolv retningsgivende mål for læringsmiljøet samt evalueringskultur vil på kurset blive gennemgået i en kort og konkret form. den 27. april 2022 – kl. 9:00 – 12:00

Sted:
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

OBS – Der er morgenmad kl. 8:30 – 9:00 

Pris:
Medlemmer af Danske Daginstitutioner med administration: kr. 395,-
Medlemmer af Danske Daginstitutioner uden administration: kr. 495,-
Ikke-medlemmer af Danske Daginstitutioner: kr. 695,-
Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding:
Skal ske via hjemmesiden  – Tilmeldingen er bindende.

(Skriv gerne alle deltagere på én tilmelding/blanket)

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?