0

Q: Vil private institutioner miste driftstilskud fra kommunen ved en lukning af institutionen?

Udskriv siden
Changed status to publish