0

Q: Hvis en medarbejder kan ikke møde på arbejde efter ferie som følge af fx udrejseforbud, flyveforbud, mv.

Udskriv siden
Changed status to publish