0

Q: Har bestyrelsen i selvejende og private institutioner eller puljeordninger særlige ansvarsopgaver?

Udskriv siden
Changed status to publish