0

Q: Er der aftalt kompensation til dagtilbud ifm. ekstraudgifter som følge af genåbning?

Udskriv siden
Changed status to publish