Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

01-12-2005
L400 - Private leverandÝrer af dagtilbud


LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER KOMMENTERER
LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE
(Private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet)

- o0o -

Som det givetvis allerede er jer bekendt, har Folketinget med virkning fra 1. oktober 2005, vedtaget loven om  ”Private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet”  -  L 400.

I den forbindelse er der sket en del ændringer på daginstitutionsområdet herunder forbedringer for de selvejende daginstitutioner.

Nu har selvejende institutioner RET til at modtage et administrationsbidrag og ligeledes retten til SELVat bestemme hvem man vil have som administrativ samarbejdspartner, hvilket vil sige, at den selvejende institution kan KRÆVE at få overdraget opgaven med selv at varetage de administrative funktioner og samtidig få tilført administrationsbidrag hertil!

Herudover indeholder loven mulighed for, at etablere sig som §11a institution – Privat daginstitution -  med driftstilskud, bygningstilskud og administrationsbidrag.

Jeg har udarbejdet en orientering til jer omkring disse forhold, som kan findes ved at følge linket nedenfor.

Skulle I efter at have læst materialet igennem, have spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig, ligesom jeg gerne er jer behjælpelig, såfremt I måtte ønske at "HJEMTAGE" administrative opgaver fra kommunens forvaltning og eventuelt lade LDD forestå disse, eller ønsker at indgive ansøgning til kommunen om godkendelse til privatinstitution.

LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER

Palle Woss Petersen
Direktør


LDD's kommentarer til L400   L400 lovteksten (ændringer)  L400 lovbekendtgørelse

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk