Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

25-09-2009
INFORMATION OM FRAVÆR - INFLUENZA A (opdatering)

Information om fravær i forbindelse med influenza A

Situationer med influenza A (H1N1) i en ansættelsesretlig sammenhæng

I det følgende gennemgås nogle situationer med influenza A (H1N1) i en ansættelsesretlig sammenhæng, idet det bemærkes, at influenza A ikke indebærer, at en person kan pålægges isolation eller anden tvangsmæssig foranstaltning.

Det bemærkes videre, at de nedenfor anførte situationer ikke ændrer ved de regler og retningslinier for anmeldelse og registrering af sygefravær, som i øvrigt gælder i kommunen.

 

Efter KL’s opfattelse kan der være følgende situationer, hvor influenza A skal vurderes ansættelsesretligt: 

 

1. En medarbejder er syg med influenza A

En medarbejder, der er syg med influenza A, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

2. En medarbejder tror, at han har symptomer på influenza A

Er der tale om en medarbejder, som tror, at han/hun har symptomer på Influenza A og derfor forebyggende ønsker at blive hjemme, er der som udgangspunkt tale om en situation, hvor der ikke er lovligt forfald og dermed heller ikke krav på løn. Den pågældende skal i en sådan situation kontakte arbejdsgiveren, der så må tage stilling til, om man skal pålægge medarbejderen at blive hjemme fx hvis der er risiko for at smitte klienter i risikogruppen. Hvis arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at blive hjemme, er medarbejderen berettiget til løn – som ved en egentlig tjenestefritagelse - hvorimod arbejdsgiveren ikke er berettiget til dagpengerefusion.

 

3. En medarbejder har en nær kontakt, der har influenza A.

 

En rask medarbejder, der har en nær kontakt fx en husstandskontakt eller nær kollega, der har influenza A, kan ikke vælge at blive hjemme af denne årsag.

 

4. Pasning af børn, der er smittet med influenza A

Medarbejderen har ifølge overenskomsten adgang til at få hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på første og anden sygedag, hvis

  • Barnet er under 18 år
  • Har ophold hos den ansatte og
  • Fravær er nødvendig af hensyn til barnet og 
  • Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Chefkonsulent Niels Nørby Pedersen, tlf. 33 70 33 58/nnp@kl.dk  

For yderligere oplysninger om influenza A henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.

Heldbredsoplysningsloven 

I forbindelse med afholdelse af sygefraværs samtale eller som led i den almindelige planlægning på arbejdspladsen kan det være nyttigt at få afklaret, hvad en arbejdsgiver må spørge en medarbejder om for at få afklaret medarbejderens mulighed for at arbejde trods sygdom.

KL gør opmærksom på at Beskæftigelsesministeriet før sommerferie har udsendt "vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom". Der er linket til Beskæftigelsesministeriets vejledningen på denne side.

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk