Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

22-05-2008
STREJKE, lockout og udvidelse
Lockout af pædagogerne og udvidelse af pædagogstrejken

 

KL har sendt BUPL varsel om, at der er lockout fra tirsdag den 17. juni 2008. Varslet omfatter de overenskomstansatte pædagoger ved kommunale og selvejende daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. i de kommuner, hvor BUPL ikke på forhånd har varslet strejke.

KL skriver i deres pressemeddelelse, at lockouten kun gælder for overenskomstansatte pædagoger (assistenter), souschefer og afdelingsledere. Det betyder, at institutionslederne ikke er omfattet af KLs lockout.

Endvidere er reglementsansatte, pædagogmedhjælpere og pædagoger der ikke er medlem af BUPL heller ikke omfattet af lockouten. De skal derfor som hidtil passe deres arbejde evt. også passe børn efter den beregningsmodel, der er aftalt mellem KL og BUPL. På vores hjemmeside har vi lavet en konfliktvejledning, hvori beregningen også gennemgås.

Bestyrelsen kan bruge de oplysninger, vi tidligere har udsendt om konflikten – hvordan man skal forholde sig mv. – da forholdsregler mv. er næsten identiske med dem, vi udsendte om BUPL´s konflikt. De pædagoger, der bliver lockoutede, vil blive trukket i løn, og må kontakte BUPL for evt. strejkeunderstøttelse fra dem.

Udvidelse af BUPL’s strejke for pædagoger
BUPL har varslet, at de ledere, som ikke er omfattet af KL’s lockout, som modtræk har varslet udvidelse af strejken. Det betyder, at fra fredag den 20/6 2008 omfatter pædagogstrejken også ledere, der er organiseret i BUPL, medmindre disse er reglementsansatte.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.ldd.dk med det seneste nyt ,og vi opfordrer jer derfor til, at I her holder jer orienteret om lockouten og konfliktforløbet i øvrigt.

Med venlig hilsen

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
Steen Sterndorf

Faglig konsulent – pædagogik, ledelse og samarbejde

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk