Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

22-05-2008
PRESSEMEDDELELSE Private Daginstitutioner
Pressemeddelelse

Private daginstitutioner er her allerede

I disse dage, hvor pædagogerne strejker, taler mange erhvervsvirksomheder om muligheden for at lade medarbejderne passe børnene på virksomheden, eller andre tilbyder endda at gøre det privat.

De ved det måske ikke - men det har faktisk været muligt i over 2 år!

I Danmark har man siden efteråret 2005 kunnet oprette og drive private daginstitutioner efter en forudgående godkendelse fra kommunen. Loven er bl.a. lavet for, at give forældre frit valg, om man ønsker at gøre brug af det kommunale tilbud eller et privat.

Endvidere giver loven private initiativtagere (forældrekreds, pædagoger, virksomheder og andre) ret til at oprette og drive daginstitutioner med et tilskud fra kommunen, der svarer til kommunens omkostninger til drift af egne institutioner. Endda med mulighed for at gøre det på tværs af kommunegrænser.

Det er således en ret, forældre og private initiativtagere har. De skal blot kunne opfylde de kriterier, som kommunen stiller til egne institutioner, og som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Senest har en driftig erhvervskvinde fra Nordjylland forsøgt sig med at tilbyde privatpasning. Det bliver formentlig forhindret af, at hun ikke har søgt og fået kommunal godkendelse på forhånd. Alle pasningstilbud skal have kommunal godkendelse og tilsyn, for at opfylde lovens krav.

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner er en NON-PROFIT organisation, der gerne medvirker ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet. Vi har, siden lovens indførelse assisteret ved opstart af flere private institutioner. Her udover tilbydes ekspertise og hjælp til initiativtagere i opstartsfasen og efterfølgende administrativ hjælp til løn og regnskab m.m. for de selvejende og private daginstitutioner.

Vi har i dag tilknyttet 110 selvejende og private daginstitutioner over hele landet, herunder flere virksomhedsinstitutioner.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Palle Woss, tlf. 32 95 32 30 eller mobil 25 13 65 11, e-mail: pw@ldd.dk.

Med venlig hilsen

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk