Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

09-03-2017
Ledelsesnetværksmøder private inst.

LANDSORGANISATIONEN     
DANSKE DAGINSTITUTIONER
   
inviterer til:
Ledelsesnetværksmøde for private institutioner

Kære alle
Hermed fremsender jeg invitation til ledelsesnetværksmøde. Glæder mig til at mødes med jer.

Dagsorden for dagen:
Kl.   9.30 – 10.00 Kaffe

Kl. 10.00 – 12.00 Regler og procedure i forbindelse med opsigelse eller
                          arbejdstidsændringer når institutionen står i en 
                          besparelsessituation.
                          v/ Teamchef Merete Madsen

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 15.15 Sommeren 2016 udkom masteren, som skulle danne grundlag for 
                          ministeriets ønske om en styrkelse at de pædagogiske læreplaner.
                          Hen over efteråret 2016 har 6 nedsatte udvalg arbejdet med 
                          materiale til udfoldelse af de 6 læreplanstemaer. Materialet er nu
                          sendt til ministeren, og skal danne grundlag for et nyt lovforslag. Vi
                          vil bruge eftermiddagen på at gennemgå essensen i materialet og
                          sætte fokus på det gode læringsmiljø. Der vil både være oplæg og
                          gruppearbejde.

Kl. 15.15 – 16.00 Opsamling fra dagen og eventuelle emner der er vigtige for jer at
                          få med.

Der vil blive indlagt pauser efter behov.

I kan melde jer til møderne, der hvor det passer jer bedst.

Tid og sted:
Torsdag den 9. marts
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Fredag den 10. marts
Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, Aalborg Ø

Tirsdag den 21. marts
Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39, 3450 Allerød

Onsdag den 29. marts
Hallen Ringsted, Tværalle 8, 4100 Ringsted

Alle dage fra kl. 10.00 – kl. 16.00

Tilmelding senest den 8. februar 2017 - gældende for alle møder.

Tilmelding sendes til Annelie Osterkrüger, KURSUS@LDD.DK


Med venlig hilsen
Karen Skau Meincke
Faglig rådgiver

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk