Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

05-05-2015
Nyhedsbrev vedr. Frie Bh. og Fritidshjems konkurs
Til institutionerne i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

 

 

Som det måske er de fleste af jer bekendt, er paraplyorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem gået konkurs.

 

 

Denne ulykkelige situation ser vi i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner på med stor alvor, da det har stor indflydelse på dagligdagen for de institutioner Frie Børnehaver har administreret.

 

 

Frie Børnehaver oplyser på deres hjemmeside, at konkursboets kurator formenlig vil arbejde for et salg.

 

Skulle dette mislykkes, vil mange selvejende og private institutioner i de kommende dage og uger stå overfor meget store udfordringer. For hvem skal administrere dem fremover, et problem der allerede kommer til dem ved næste lønudbetaling.

 

 

LDD og de øvrige paraplyorganisationer rundt om i landet, føler en forpligtelse til, at hjælpe de institutioner som nu kommer i klemme. Her i LDD vil vi ud fra konkrete vurderinger se, hvilke institutioner vi har mulighed for, at hjælpe og hvordan.

 

 

Vores prioriteringer i forbindelse hermed, vil være at sikre, at vores nuværende medlemsinstitutioner som allerede er i administration, forsat får den service de kender. Omkring eventuelle nytilkomne institutioner, vil de blive tilknyttet nye medarbejdere med de fornødne ressourcer til at løfte disse aftaler.

 

 

Det ligger os meget på sinde, at nytilkomne institutioner ikke i nævneværdigt omfang, må gå ud over servicen for vores nuværende medlemsinstitutioner.

 

 

Skulle en af jeres kollega- eller naboinstitutioner være blevet ramt af konkursen er I velkommen til, at formidle en kontakt, således at de gratis kan kontakte os for eventuel råd og vejledning.

 

 

I kan kontakte konsulent Steen Sterndorf for råd og vejledning, ved at tage direkte kontakt til tlf. 50 60 86 16 eller e-mail: STS@LDD.DK.

 

 

Med venlig hilsen

 

Danske Daginstitutioner

 

 

Palle Woss Petersen

 

Direktør

 

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk