Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

07-02-2006
MINDEORD - HELLE RAVN

Helle Ravn, tidligere landsformand i Danske Daginstitutioner, 49 år

Susanne Holm-Hansen, Palle Woss Petersen og Leif Wæber, skriver, på vegne af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, mindeord:

En stor personlighed i Danske Daginstitutioners historie er efter længere tids sygdom gået bort - vi har mistet vores gode ven og samarbejdspartner, Helle Ravn, som døde tirsdag den 7. februar, kun godt 3 måneder før hun ville være fyldt 50 år.

Allerede i 1987 startede Helle´s karriere i Danske Daginstitutioner, da hun trådte ind i – og kort efter blev formand for - bestyrelsen i den selvejende institution, Rønneholtparkens Vuggestue, og senere i Børnehaven Rønnehuset, i Allerød, som begge er tilknyttet landsorganisationen.

I 1992 blev Helle indvalgt direkte på posten som Danske Daginstitutioners landsformand, en post som hun med sin utrolige energi, og sit store engagement varetog frem til repræsentantskabsmødet i maj 2005, hvor hendes sygdom gjorde det umuligt at fortsætte arbejdet.

Helle´s engagement var forankret i overbevisningen om, at det arbejde som udføres af de frivillige, sociale organisationer, er et væsentligt bidrag i vores samfundsstruktur, og at et samarbejde og et samspil mellem de offentlige forvaltninger og beslutningstagerne i de private, selvejende institutionsbestyrelser, er et optimalt eksempel på uddelegering af  ansvar og løsning af offentlige opgaver i vort moderne demokrati.

Skønt arbejdet er frivilligt og ulønnet, og således nødvendigvis lægger beslag på en ikke ubetydelig fritidsressource, stillede Helle sig - ved siden af sit krævende lederjob i IT-/og kommunikationsbranchen – beredvilligt til rådighed for Danske Daginstitutioner, og leverede ”varen” i et omfang, som er uden sidestykke i organisationens 38-årige historie.

Dertil var Helle et prægtigt menneske, som det i sig selv var en rigdom at kende, og som det var en stor glæde og inspiration at samarbejde med.
 
Alle vi i Danske Daginstitutioner mindes Helle, og sender vore kærligste hilsener til hendes mand Allan, og til børnene Anne og Brian. 

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk